Handbært fé frá rekstri

2021 2020
Hagnaður ársins 8.141.542 12.062.321
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á hreint veltufé:
Afskriftir fastafjármuna 13.025.016 12.768.987
Verðbætur langtímalána 0 400.500
21.166.558 25.231.718
Breytingar rekstrartengdra eigna- og skuldaliða
Skammtímakröfur -2.358.003 4.987.667
Vörubirgðir -6.956.137 178.551
Skammtímaskuldir -323.748 7.512.130
-9.637.888 12.678.348
Handbært fé frá rekstri alls 11.528.670 37.910.066
Fjárfestingahreyfingar
Endurbætur á golfvelli og húsnæði -18.899.629 -13.187.556
Véla og bifreiðakaup -14.213.497 -15.260.582
Fjárfestingahreyfingar alls -33.113.126 -28.448.138
Fjármögnunarhreyfingar
Afborgun veðskulda -23.036.104 -2.029.245
Framlag Hafnarfjarðar 19.000.000 19.000.000
Hlaupareikningslán 13.066.580 -13.189.365
Fjármögnunarhreyfingar  alls 9.030.476 3.781.390
Hækkun/lækkun á handbæru fé -12.553.980 13.243.318
Handbært fé 1.11.2020 13.387.450 144.132
Handbært fé 31.10.2021 833.470 13.387.450